Vrijwilliger met bijstand mag meer onkostenvergoeding ontvangen

18 mei 2017
geld

Per 1 april 2017 hebben vrijwilligers die een bijstandsuitkering WWB ontvangen, recht op dezelfde maximale onkostenvergoeding als alle andere vrijwilligers. Dat betekent dat zij per jaar maximaal €1500,- mogen ontvangen. Voorheen was dit €764,-.

Gelijkgetrokken

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft dit besloten op 10 maart 2017 en de regeling is op 1 april 2017 van kracht gegaan. De aanleiding was mensen met een bijstandsuitkering meer te stimuleren tot vrijwilligerswerk en het verschil tussen mensen met een WW uitkering en een WWB uitkering weg te nemen. De websites van de Belastingdienst en de gemeente Amsterdam zijn inmiddels ook aangepast.

De nieuwe regel betekent niet dat iedereen ook daadwerkelijk deze maximale onkostenvergoeding uitgekeerd krijgt. Het is aan de vrijwilligersorganisatie zelf om te bepalen of en hoeveel onkostenvergoeding zij uitkeren. De regel gaat over hoeveel je maximaal mag ontvangen zonder gekort te worden op je uitkering.

Uitzondering

Er geldt nog één uitzondering: bij mensen tot 27 jaar met een WWB uitkering wordt de vrijwilligersvergoeding wel gekort op de uitkering.

Lees meer over onkostenvergoedingen op deze website.