Vrijwilligers aan het werk bij historische tramlijn

17 maart 2017

 

De Haarlemmermeerspoorlijn van Amsterdam Haarlemmermeerstation tot Bovenkerk is niet alleen cultuurhistorisch uniek. Ook de natuur op deze spoordijk mag er zijn. Daarom werkt Stichting MEERGroen sinds 2013 samen met de Elektrische Museumspoorlijn Amsterdam om de dijk optimaal te beheren zodat zeldzame planten en dieren (ringslang, bijenorchis, koningskaars, kleine leeuwenbek, etc.) er kunnen gedijen. Ook op NLdoet waren vrijwilligers actief!

Bekijk alle foto’s op Facebook.

Foto’s: Mark Rammers