Vrijwilligerswerk en uitkering

Algemeen_Beeld_2

Mag ik vrijwilligerswerk doen met een uitkering? Het antwoord is ja.

UWV

Vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering is in principe toegestaan. Heb je een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heb je na 1 januari 2010 een Wajong-uitkering aangevraagd? Dan moet je het altijd aan het UWV doorgeven als je vrijwilligerswerk doet.

Heb je alleen een WAO-, WAZ- of IVA-uitkering? Of heb je vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heb je geen sollicitatieplicht. Je bent dan ook niet altijd verplicht om aan UWV te melden dat je vrijwilligerswerk doet. Maar om misverstanden te voorkomen, adviseren wij je het toch te doen.

Lees hier de regels van het UWV

Bijstandsuitkering

Als je een bijstandsuitkering hebt,  is het niet verplicht om vrijwilligerswerk te melden. Voor mensen die een sollicitatieplicht hebben, is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk je niet van het zoeken naar betaald werk afhoudt. Voor mensen die arbeidsongeschikt zijn, zal gekeken worden of het vrijwilligerswerk geen negatieve invloed heeft op je klachten.

Lees de flyer van DWI over vrijwilligerswerk

Onkostenvergoeding

Voor alle uitkeringen gelden dezelfde regels voor de onkostenvergoeding. Zolang je niet meer dan de wettelijk toegestane bedragen aan vergoeding ontvangt, word je niet gekort op je uitkering.

Lees meer over onkostenvergoedingen