Tips om vluchtelingen te helpen

22 mei 2017
volunteerwork (4)

Wil je aan de slag als vrijwilliger om vluchtelingen of statushouders te helpen om hun draai te vinden in Amsterdam? Dan kun je op de pagina Hart voor een vluchteling vele vacatures vinden van diverse vrijwilligersorganisaties en particuliere initiatieven.

Opvang en integratie

Asielzoekers
Het AZC Wenckebachweg huisvest op dit moment zo’n 600 personen. Er is capaciteit voor 1000 mensen. Het COA is beheerder van dit AZC. In 2017 komt er een tweede asielzoekerscentrum in Nieuw West.

Regels voor vrijwilligers:

  • alle vrijwilligers moeten in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
  • vrijwilligers die werken met kinderen, moeten met minimaal twee personen aanwezig zijn

Statushouders
Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen noemen we statushouders. Zij krijgen een woning toegewezen. In Amsterdam zijn diverse organisaties betrokken bij de hulp aan deze groep mensen bij hun integratie. VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland heeft hierbij een grote rol.

Ongedocumenteeerden
Asielzoekers die geen verblijfsstatus krijgen, kunnen of willen niet altijd terug naar hun land. Zij komen in de illegaliteit terecht. Ook deze groep mensen worden diverse manieren geholpen.

Taalcoaching
Taal is het eerste waarmee vluchtelingen aan de slag gaan. Vrijwilligers kunnen hen goed helpen bij het oefenen van de taal, bijvoorbeeld als taalcoach. Heb je hierin interesse? Kijk dan op Taalcoachwijzer en meld je direct aan als taalcoach bij één van de organisaties.

Zelf iets organiseren?
Als je iets wilt doen voor vluchtelingen en je vindt dat niet bij de vacatures op Hart voor een vluchteling, neem dan contact op met het COA of met de Gemeente Amsterdam. Wanneer je een sportactiviteiten wil aanbieden, dan kun je dit doorgeven aan de Sportservice van de Gemeente Amsterdam.

Vluchtelingen welkom thuis
Op de website www.gastgezinvoorvluchteling.nl kun je terecht als een vluchteling op wilt nemen in je eigen huis. Een andere site die hetzelfde doet: www.takecarebnb.com/nl

Facebookgroepen

Gemeente Amsterdam
Hou ook de webpagina over hulp aan vluchtelingen van de gemeente Amsterdam in de gaten.