Vluchtelingen als vrijwilliger bij uw organisatie?

27 juni 2016
folded-hands

Hebt u weleens gedacht aan de hulp van asielzoekers, vluchtelingen of statushouders als vrijwilliger bij uw organisatie? Hier een aantal tips om dat te doen.

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Asielzoekers (=mensen die asiel hebben aangevraagd) mogen vrijwilligerswerk doen. Wel toetst het UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk en daarom heeft de organisatie een Vrijwilligersverklaring nodig. Asielzoekers aan wie asiel is verleend heten statushouders. Zij zijn vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt en voor hen is geen vrijwilligersverklaring nodig. Lees meer over de regels rondom vrijwilligerswerk door vluchtelingen op deze website.

Welk vrijwilligerswerk is geschikt?

  • Asielzoekers en statushouders mogen net als alle andere Nederlanders alleen vrijwilligerswerk doen bij organisaties zonder winstoogmerk, met maatschappelijk nut.
  • Het vrijwilligerswerk wordt normaal gesproken onbetaald uitgevoerd. Het mag dus niet in de plaats van de betaalde baan komen.
  • Laat asielzoekers en statushouders aansluiten bij bestaande activiteiten waar al vrijwilligers werken. Hiermee komen ze in contact met Nederlanders en kunnen zij de taal oefenen.
  • Bij een taalbarrière is laagdrempelig vrijwilligerswerk een optie. Soms kan één van de asielzoekers/statushouders als tolk optreden.
  • Omdat asielzoekers die nog in een opvang zitten, niet weten hoe lang ze daar nog blijven, is het aan te raden om hen te betrekken bij losse activiteiten of kortdurende projecten.

Uit: brochure Vrijwilligerswerk voor asielzoekers en statushouders in de opvang van het ministerie van Sociale Zaken.