VCA is klaar voor de AVG

25 mei 2018
videomakers gezocht

Er is de laatste maanden veel aandacht voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Want op 25 mei is deze nieuwe Europese wet van kracht gegaan en dat betekent dat bedrijven en organisaties zorgvuldiger met de persoonsgegevens van hun klanten moeten omgaan. De wet heeft, ook onder vrijwilligersorganisaties, veel vragen opgeroepen. Het uitgangspunt is dat het individu meer zeggenschap krijgt over de gegevens die van hem of haar worden bewaard.

Privacy

VCA heeft een privacyverklaring opgesteld waarin we duidelijk maken welke gegevens we opslaan en met welk doel.  Met de ontwikkeling van de nieuwe vacaturebank, waren we al gespitst op privacy en vroegen we aan vrijwilligers al niet meer om hun geboortedatum en adres. We geven per dienst aan welke bewaartermijnen er gelden. Met partijen die onze gegevens beheren,  hebben we verwerkingsovereenkomsten gesloten, zoals de leverancier van de vacaturebank. De websites van VCA voldoen aan hoge veiligheidsnormen. Natuurlijk kunnen onze klanten  op elk moment verzoeken om hun gegevens te verwijderen.

Bewustwording

Maar de AVG is ook een bewustwordingsproces. De afgelopen maanden zijn we goed gaan nadenken waar we gegevens opslaan en wie daar bij kan. Zijn we ons bewust geworden dat we onze wachtwoorden niet moeten delen met collega’s. Dat we zorgvuldig om moeten gaan met het doorsturen van e-mails of het cc’en van mensen in een e-mail. Dat we ons bureau opgeruimd moeten houden en geen paperassen laten slingeren. Het is een ongoing process.

Hulp

Heb je vragen over onze privacyverklaring, werk je bij een maatschappelijke organisatie in Amsterdam en heb je advies nodig over de uitvoering bij jullie organisatie? Neem dan contact op met Dasha van Amsterdam.