VCA gaat Aan de slag

1 mei 2017

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. VCA start samen met het COA, de gemeente Amsterdam en diverse maatschappelijke organisaties met deze methode in Amsterdam. Op 22 mei is de kick-off bijeenkomst en vanaf 1 juni gaan de Aan de slag!

In Aan de Slag werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, gemeenteambtenaren, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Laagdrempelig
Bewoners van het AZC Wenckebachweg worden uitgenodigd om eenmalig of vaker mee te doen aan een vrijwilligersactiviteit, waar ook andere vrijwilligers aan meedoen. Hiermee proberen we het voor de bewoners laagdrempelig te maken om mee te doen. Ook willen we statushouders die al in de stad wonen als vrijwilliger betrekken bij de activiteiten, zodat zij als maatje kunnen optreden. De activiteiten zelf moeten zonder al te veel uitleg gedaan kunnen worden, niet afhankelijk zijn van de bewoners, en Nederlands spreken moet niet vereist zijn.

Amsterdam is één van de 25 gemeentes die hierin ondersteund worden door Pharos. Pharos voert dit traject uit in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds.

Meedoen?
Heeft uw organisaties geschikte activiteiten voor deze groep mensen? Zou u af en toe een groepje kunnen ontvangen? Neem dan contact op met Mina Ouaouirst.