Soepelere regels gratis VOG – per 1 november 2018

22 augustus 2018
veiligheid

Het kabinet vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen vanaf 1 november 2018 veel meer organisaties deelnemen aan de regeling Gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
In de huidige regeling kunnen alleen vrijwilligers die werken met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking gratis een VOG krijgen.

Wat gaat er per 1 november 2018 veranderen?

1.    Voor álle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen?

Ja, de nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee wordt bedoeld: vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie. Denk bijvoorbeeld aan één-op-één huisbezoeken. Aan organisaties wordt gevraagd om zelf te beargumenteren waarom er sprake is van een afhankelijkheidssituatie. Vrijwilligers moeten beschikking hebben over een DigiD.

2.    Is de regeling geldig voor alle organisaties?

Ja, het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. De organisatie moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en, als ze zijn toegelaten tot de regeling, E-herkenning hebben.
Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen niet deelnemen via www.gratisvog.nl – Zij vinden meer informatie op www.cioweb.nl.

3.    Maakt het nog uit hoeveel vrijwilligers er bij de organisatie werken?

Nee, in de huidige regeling moet de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaan. Dat is vanaf 1 november 2018 niet meer zo. Organisaties moeten wel aangeven hoeveel vrijwilligers er werken met kwetsbare mensen.

4.    Moeten organisaties nog andere veiligheidsmaatregelen nemen?

Ja, de vrijwilligersorganisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels. Meer informatie staat hier beschreven voor sportorganisaties en hier voor andere vrijwilligersorganisaties.

5.    Wie meldt zich waar aan?

Om een gratis VOG voor vrijwilligers te krijgen, moet de organisatie zich straks via de website www.gratisvog.nl aanmelden door een digitaal formulier in te vullen. Op dit formulier moeten in elk geval de volgende vragen beantwoord worden:

  • Werken er binnen de organisatie vrijwilligers in een afhankelijkheidsrelatie?
  • Voert de organisatie een breder integriteitsbeleid?  Meer informatie over integriteitsbeleid is te vinden op: www.inveiligehanden.nl (inzet van vrijwilligers bij kinderen en/of mensen met een beperking) of www.vca.nu/ethischedilemmas (inzet van vrijwilligers bij volwassenen)

Als de organisatie zich op de juiste manier heeft aangemeld, wordt bekeken of de organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat zij wordt toegelaten tot de regeling.
Organisaties die zijn toegelaten tot de regeling kunnen VOG’s klaarzetten (lees hier hoe) voor hun vrijwilligers.

Waarom een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) draagt bij aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp veiligheid bespreekbaar binnen je organisatie en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Werken er vrijwilligers bij jullie organisatie die elders in de wereld zijn geboren en getogen? Houd er dan rekening mee dat het VOG wordt afgegeven op basis van alleen Nederlandse justitiële en politiegegevens.
Deze regeling voor een gratis VOG is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Benieuwd naar andere manieren om het thema veiligheid binnen je organisatie onder de aandacht te brengen?

Bekijk hier wat Vrijwilligers Centrale Amsterdam te bieden heeft op dit vlak.