Jaarverslag 2017

Maribi Gomez

Jaarverslag 2017

Amsterdam komt bij ons binnen

Een jaarverslag maken kost ontzettend veel tijd. Maar het levert ook elke keer weer veel energie op. Het is heel goed en belangrijk om stil te staan bij een heel jaar: Wat hebben we allemaal gedaan? Welke trends zien we? Wat hebben we bereikt? Wat ging goed? Wat kan beter of moet anders? Natuurlijk evalueren we ook tussentijds, maar één keer per jaar al onze werkzaamheden en projecten in het Amsterdamse kritisch bekijken en samen te zien is waardevol.

Amsterdam Impact
Ook in 2017 hebben we weer heel veel gedaan en steeds meer mensen weten ons te vinden via social media. Met nieuwe projecten en initiatieven spelen we in op trends en ontwikkelingen. Zo kregen onze bemiddelaars vaak ontroerende, prachtige verhalen te horen van vrijwilligers, die zich inzetten om de stad mooier te maken. We wilden dit delen om zo ook andere mensen te inspireren om vrijwilligerswerk te gaan doen en te laten zien hoe divers het vrijwilligerswerk is. Op onze Instagrampagina @amsterdamimpact staan inmiddels al bijna 300 foto’s en verhalen van vrijwilligers, gemaakt door onze vrijwillige fotografen.

Amsterdam Bedankt
Ook hebben we via een andere innovatiesubsidie van Gemeente Amsterdam extra ingezet op het bedanken en waarderen van vrijwilligers. Want, zoals wethouder Van der Burg zo mooi heeft gezegd: “Men zegt dat Amsterdam gebouwd is op palen. Maar wat veel belangrijker is, is dat de stad gebouwd is op mensen. Die geven vorm aan de stad. Veel mensen doen dat als vrijwilliger. Zij zijn onmisbaar voor Amsterdam.” We hebben tijdens de campagne rondom 7 december, Nationale Vrijwilligersdag, maar liefst 12.499 vrijwilligers bedankt.

Afscheid
Meer over alles wat we hebben gedaan in 2017 lees je in ons jaarverslag.
Vast staat dat we voortbouwen op de sterke kanten die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. We blijven investeren in onze samenwerkingen en waardevolle verbindingen; we blijven trouw aan onze onafhankelijke positie; we blijven investeren in deskundige en betrokken medewerkers en we blijven openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.

Na 13 jaar bij VCA te hebben gewerkt, neem ik afscheid. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het team al het goede werk voortzet.

>>> Hier vind je ons jaarverslag van 2017

Maribi Gomez, directeur/bestuurder