Jaarverslag

Maribi Gomez

Jaarverslag 2016

2016 was weer een inspirerend jaar, waar veel gebeurde op het gebied van vrijwillige inzet. Dat kan ook niet anders in een stad als Amsterdam.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft in 2016 weer ingezet op het matchen van duizenden vrijwilligers, het adviseren en trainen van honderden organisaties en het promoten van het vrijwilligerswerk via vele kanalen. We zijn een spin in het web als het om de participatiemaatschappij gaat, vanwege ons grote netwerk, jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van vrijwillige inzet. Onze blikveld is breed: zo praten we mee over informele zorg, eenzaamheid, armoede, vluchtelingen, preventie seksueel misbruik en radicalisering. Onze passie is het verbinden van mensen, initiatieven, organisaties en bedrijven.

Allianties
Zelf gaan we ook graag allianties aan met partijen, om samen meer te bereiken. Zo is onze samenwerking met de Amsterdamsche kring nog steeds vruchtbaar: diverse leden hebben zich weer belangeloos voor ons netwerk ingezet. Samen met Delta Lloyd organiseerden we BASTA-tafels: bedrijven die projecten tegen armoede steunen. De campagne Amsterdam bedankt werd gedragen door diverse stedelijke partijen.

Haarvaten
Vanuit onze vestigingen in Zuid, Noord, Nieuw West en Centrum, zitten we in de haarvaten van de participatiemaatschappij. We houden spreekuur op vele locaties in de buurt, waardoor we toegankelijk en laagdrempelig opereren. Bewoners en organisaties weten ons te vinden voor informatie en advies. We pikken signalen op en reageren op nieuwe ontwikkelingen. Via ons stedelijk kantoor kunnen we opgedane kennis en ervaring delen en stedelijke projecten uitrollen in de stadsdelen.

Doelgroepen
2016 was een jaar waarin we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stap verder hebben geholpen door vrijwilligerswerk te gaan doen. Het was ook een jaar waarin we heel veel expats hebben geholpen aan een vrijwilligersplek. En statushouders kwamen steeds vaker langs om via vrijwilligerswerk de taal en de stad te leren kennen. Via onze maatschappelijke stage projecten hebben middelbare scholieren kennis gemaakt met vrijwilligerswerk. Via een ander project hebben we juist ouderen enthousiast gemaakt om vrijwilliger te worden. De jongerenredactie Yongsters hebben via hun website vele jongeren enthousiast gemaakt voor vrijwilligerswerk.

Innovatie
VCA gaat graag met de tijd mee. Nieuwe manieren van communiceren, nieuwe manieren van leren, wij gaan mee in die ontwikkelingen. Zo hebben we steeds meer online en blended trainingen in ons aanbod, waar cursisten hun opdrachten (deels) online doen. We zijn steeds meer aanwezig op sociale media, en worden steeds meer via deze kanalen benaderd. En we willen ook creatief zijn, om onze klanten te blijven prikkelen. Zo gingen we op Burendag met een bakfiets vol flessen langs bij activiteiten; in de flessen zaten brieven van mensen die een maatje zoeken. Op deze manier hebben we veel mensen kunnen interesseren voor dit vrijwilligerswerk. Ook hebben we een pool van vrijwillige fotografen opgezet, die onder professionele begeleiding opdrachten hebben gedaan voor vrijwilligersorganisaties.

Lees meer in ons Jaarverslag van 2016!

Maribi Gomez, directeur/bestuurder