Contacten bij gemeente

Algemeen_Beeld_4

Heb je een contact bij de gemeente nodig? Hier vindt je een lijst met namen van ambtenaren die het vrijwilligerswerk in hun portefeuille hebben.

Gemeente Amsterdam
Onderwijs, Jeugd en Zorg
Beleidsadviseur Zorg
Adrian Goemans
a.goemans@amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam 
Onderwijs, Jeugd en Zorg
Beleidsadviseur Jeugd
Patrick Snoek
020-552 27 66
p.snoek@dmo.amsterdam.nl

Amsterdam Centrum
Naima Loukili
020-552 43 24
n.loukili@amsterdam.nl
www.centrum.amsterdam.nl

Amsterdam Noord
Hosper Mulder
06 50684570
hosper.mulder@amsterdam.nl
www.noord.amsterdam.nl

Amsterdam Nieuw West
Wilma Friderichs (vrijwilligersbeleid professionele organisaties)
06- 22340482
W.friderichs@amsterdam.nl
www.nieuwwest.amsterdam.nl

Amsterdam Oost
Azzedine Benali
A.Benali@amsterdam.nl
020-2535579
www.oost.amsterdam.nl

Amsterdam West
Gerda Sordam
020 – 2530251
g.sordam@west.amsterdam.nl
www.west.amsterdam.nl

Amsterdam Zuid
Arlen Driesen
06-53436828
arlen.driesen@amsterdam.nl
www.zuid.amsterdam.nl

Amsterdam Zuidoost
Vanessa Leider
V.Leider@amsterdam.nl
020-2525000
www.zuidoost.amsterdam.nl