Contacten bij gemeente

Algemeen_Beeld_4

Heeft u een contact bij de gemeente nodig? Hier vindt u een lijst met namen van ambtenaren die het vrijwilligerswerk in hun portefeuille hebben.

Gemeente Amsterdam
Onderwijs, Jeugd en Zorg
Beleidsadviseur Zorg
Adrian Goemans
a.goemans@amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam 
Onderwijs, Jeugd en Zorg
Beleidsadviseur Jeugd
Patrick Snoek
020-552 27 66
p.snoek@dmo.amsterdam.nl

Amsterdam Centrum
Naima Loukili
020-552 43 24
n.loukili@amsterdam.nl
www.centrum.amsterdam.nl

Amsterdam Noord
Hosper Mulder
06 50684570
hosper.mulder@amsterdam.nl
www.noord.amsterdam.nl

Amsterdam Nieuw West
Marianne Asselbergs (vrijwilligersbeleid professionele organisaties)
06- 13801385
m.asselbergs@amsterdam.nl
www.nieuwwest.amsterdam.nl

Amsterdam Oost
Azzedine Benali
A.Benali@amsterdam.nl
020-2535579
www.oost.amsterdam.nl

Amsterdam West
Gerda Sordam
020 – 2530251
g.sordam@west.amsterdam.nl
www.west.amsterdam.nl

Amsterdam Zuid
Annelies Gerritsen
020 252 1775
Annelies.Gerritsen@amsterdam.nl
www.zuid.amsterdam.nl

Amsterdam Zuidoost
Vanessa Leider
V.Leider@amsterdam.nl
020-2525000
www.zuidoost.amsterdam.nl