Nieuwe wet WBTR: wat moeten verenigingen en stichtingen doen?

30 maart 2021
VCA_Corrine_van_Huet_Voorleesexpress_1W

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking. Deze geldt voor alle stichtingen en verenigingen, behalve de verenigingen van eigenaren. Wat moet je als bestuur van een stichting of vereniging regelen? Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft zich hierin verdiept en contact gezocht met verschillende instanties die hierover kunnen informeren en adviseren.

De nieuwe wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet

  • Uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
  • Meervoudig stemrecht verandert. Als een bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
  • Verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris; (belet of ontstentenis betekent bij afwezigheid a.g.v. ziekte, schorsing, ontslag of overlijden)
  • Statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet gaat boven de statuten op onderdelen;
  • Regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.

Wat moet je voor 1 juli doen?

Voordat de wet op 1 juli 2021 ingaat, moet in het bestuur van de vereniging of stichting in ieder geval besproken zijn wat volgens jullie ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar de afspraken over vastlegt. Je hebt vervolgens 5 jaar de tijd om de statuten daadwerkelijk aan te passen.

Checklist

NOV heeft een checklist voor besturen gemaakt om te zien waaraan zij moeten voldoen binnen de nieuwe wet. Bekijk de checklist.

Stappenplan

IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) heeft een WBTR-stappenplan ontwikkeld. Dit online stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging/stichting hieraan voldoet. Ook is er een juridische helpdesk.

VCA is aangesloten bij IVBB als koepelorganisatie, waardoor verenigingen en stichtingen uit Amsterdam met 50% korting het stappenplan kunnen doorlopen en gebruik kunnen maken van de juridische helpdesk. De kosten bedragen incl. korting 120 euro per jaar. Gebruik voor korting op het stappenplan de kortingscode VCA50. Ga naar de VCA landingspagina bij IVBB.

Eerst meer weten over de inhoud van het stappenplan? Ga naar de website van IVBB.

Webinars

Op 16 en 20 april organiseert VCA in samenwerking met IVBB twee gratis webinars over de WBTR en kun je je vragen stellen. Meld je aan via de agenda.

Passen deze data niet? Via IVBB worden meer webinars aangeboden.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe wet, het stappenplan en wat jouw bestuur moet doen? Marijke Altenburg of Simone Timmer helpen je graag verder.