Meer dan een zak met geld

12 april 2016

Foto’s: Sandra Warnier (project Zoomlab)

Op woensdag 6 april werden ruim twintig vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties uit Amsterdam getrakteerd op een workshop Fondsenwerving van Monique van Bijsterveld van het bureau Mooi Werk. De mooie ruimte kregen we aangeboden door Plan Nederland.

Realistisch
Behalve traditionele manieren van fondsenwerving bij de grote fondsen zijn er ook vele alternatieven, zoals donaties van de Vriendenloterij, nalatenschappen of directe contacten met (kleine) bedrijven. Ook moet je als goed doel of maatschappelijk project niet meteen om een zak met geld vragen. Kijk wat realistisch is. Misschien kan een bedrijf helpen met advies, spullen of netwerk.

Reactie van een aanwezige:

Nu ken ik eindelijk andere manieren van inkomsten genereren!

Tips van Monique:

  1. Onderhoud het contact met een partij, ook nadat ze hebben gegeven.
  2. Vraag realistische dingen.
  3. Geef niet na één keer proberen op, zet door!
  4. Vraag om andere dingen dan alleen geld

Hieruit blijkt wel: fondsenwerven vraagt tijd, creativiteit en doorzettingsvermogen.

Amsterdamsche Kring
Deze workshop konden wij gratis aanbieden aan een aantal organisaties, omdat Monique van Bijsterveld lid is van de Amsterdamsche Kring. De Amsterdamsche kring vierde vorig jaar haar 75-jarig lustrum en heeft toen besloten dat ze met haar leden een cadeau aan de stad wilde geven in de vorm van vrijwilligerswerk. We willen hierbij Monique en de Kring hartelijk bedanken!