Luister naar radio-uitzending over een veilige organisatie

31 maart 2017
radio-vintage

Op 16 maart wijdde Radio Signaal een uitzending aan het thema Seksueel misbruik bij vrijwilligersorganisaties. Een moeilijk onderwerp voor veel mensen, waar je niet makkelijk over begint. Je wil tenslotte mensen niet onterecht beschuldigen.

We praatten erover onder leiding van Jan Barnhoorn van Radio Signaal, met Liesbeth Wit van Sportpark de Eendracht, met Abdelhamid Idrissi van Studiezalen Nieuw West en Simone Timmer van Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Liesbeth Wit is sinds kort vertrouwenscontactpersoon voor alle sportclubs bij het sportpark. Abdelhamid Idrissi heeft voor Studiezalen Nieuw West omgangsregels opgesteld en ziet erop toe dat die worden nageleefd.

Ach, maar dat gebeurt bij ons niet. Wij kennen alle vrijwilligers.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam is al sinds 2009 actief bezig om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij vrijwilligersorganisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. In het begin hoorden we steevast: Ach, maar dat gebeurt bij ons niet. Wij kennen alle vrijwilligers.

Voorkomen en herkennen

Helaas komt het toch voor dat vrijwilligers de fout in gaan en seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen naar bijvoorbeeld kinderen toe. Hoe kun je dat voorkomen? Hoe kun je dat herkennen? En wat doe dan als je een vermoeden hebt?

VCA helpt organisaties met deze vragen tijdens adviesgesprekken en workshops. De eerste stap je moet zetten, is beseffen dat het ook bij uw organisatie mis kan gaan. Daarna kun je gaan kijken wat je eraan kunt doen om je organisatie zo veilig mogelijk te maken voor minderjarigen of andere kwetsbare groepen.

Lees meer op de pagina Ethische dilemma’s.

Award?
De uitzending van Radio Signaal is ingezonden voor de Lokale Omroep Award die elk jaar wordt uitgereikt door de Organisatie van Lokale Omroepen Nederland.