Helft van Nederlandse jongeren doet wel eens vrijwilligerswerk

9 oktober 2018
jongeren

Iets meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar zet zich wel eens in als vrijwilliger. Ook is meer dan de helft actief in het verenigingsleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een onderzoek dat tussen 2012 en 2017 is gehouden onder ruim 45.000 mensen.

51 procent

Het onderzoek ging over de vraag in hoeverre jongeren participeren in de maatschappij. Het CBS onderscheidt daarbij twee niveaus: sociale contacten en maatschappelijke activiteiten. Van alle 15- tot 25-jarigen zet 51 procent zich minimaal een keer per jaar in als vrijwilliger in de maatschappij. Jongens en meisjes doen dit even vaak. De jongeren zijn daarmee actiever als vrijwilliger dan volwassenen (49 procent).

Bij het vrijwilligerswerk zijn jongeren tussen de 15 en 18 jaar oververtegenwoordigd: krap 60 procent heeft zich minstens een keer in een jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie. Bij de andere leeftijdsgroepen is dat 49 procent (18 tot 22 jaar) en 47 procent (22 tot 25 jaar).

Jongeren zoeken vrijwilligerswerk via VCA

VCA merkt dat onder Amsterdamse jongeren de belangstelling van jongeren voor vrijwilligerswerk licht stijgt. In 2017 bemiddelden we 525 jongeren tot 25 jaar naar vrijwilligerswerk. Dat is 17 procent van alle mensen die vrijwilligerswerk via ons zochten. Dat was een stijging ten opzichte van 2016, toen er 498 jonge mensen op zoek waren naar vrijwilligerswerk, 15 procent van het totaal.

Via ons jongerenplatform Yongsters maken we jongeren enthousiast voor vrijwilligerswerk. Ook staan we informatiemarkten voor studenten en zijn we betrokken bij maatschappelijke stages.