Gratis VOG voor jullie vrijwilligers?

voggratis

Werkt jullie organisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen jullie vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hiervoor kun je je aanmelden op de website www.gratisvog.nl.  Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Per 1 november 2018 kunnen er veel meer organisaties deelnemen – lees hier wat er gaat veranderen.

Waarom een VOG?

Onderzoek heeft aangetoond dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp veiligheid bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk.

Voorwaarden (tot 1 november 2018)

  • Je organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Je organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.
  • Vrijwilligers binnen je organisatie werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
  • Je organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. Je moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op je website óf een document uploaden óf jullie beleid kunnen omschrijven.

Per 1 november 2018 kunnen veel meer organisties deelnemen aan de regeling Gratis VOG – lees hier wat er gaat veranderen.