Ethische dilemma’s

scene bezoek opdringen-691-458

Machtsongelijkheid tussen vrijwilligers en deelnemers

Ben je je ervan bewust dat er een machtsongelijkheid kan bestaan tussen vrijwilligers en de deelnemers (of cliënten, leerlingen, klanten) met wie ze werken? Vooral als deelnemers kwetsbaar zijn, zoals mensen met een beperking, dementeren, vluchtelingen of kinderen, kunnen vrijwilligers over hun grenzen gaan.

Een voorbeeld:

Mevrouw Jansen is dementerend en vraagt de vrijwilliger die haar komt bezoeken om met haar pinpas boodschappen te doen. Hoe makkelijk is het dan om ook je eigen boodschappen te doen…

Grensoverschrijdend gedrag kan zich op verschillende terreinen voordoen. Dat kan financiële uitbuiting zijn, maar ook psychische druk of seksueel misbruik.

Grenzen

Het is niet altijd even duidelijk waar de grens ligt. Mag een kind vrienden worden op Facebook met de huiswerkbegeleider? Mag een vrijwilliger wat bijverdienen door te klussen bij een cliënt? Wat kan wel en wat niet? Daarover kun je van mening verschillen. Maar het is belangrijk dat je er binnen je organisatie hetzelfde over denkt. Dan kun je elkaar er ook op aanspreken.

Hoe kunt u dit onderwerp bespreken binnen uw organisatie?

 • Bekijk de documentaire Wat je niet ziet

De documentaire Wat je niet ziet gaat over grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers bij kwetsbare groepen zoals jongeren, mensen met een beperking of ouderen. Hoe ontstaat dat, hoe kun je dat signaleren, bespreekbaar maken en hoe kun je dat voorkomen?
De documentaire is te zien op YouTube.

 • Vertoning documentaire bij uw organisatie

VCA biedt aan om de documentaire bij uw organisatie te vertonen voor bestuur, medewerkers en/of vrijwilligers, bijvoorbeeld in aansluiting op een vergadering of andere bijeenkomst. Daarna zal de adviseur van VCA antwoord geven op vragen en de discussie over dit onderwerp leiden. Een goede manier om dit onderwerp in uw organisatie te introduceren.
Interesse? Neem contact op met een organisatieadviseur! (zie hiernaast)

 • Vertoning documentaire bij VCA

VCA organiseert twee keer per jaar een vertoning van de documentaire Wat je niet ziet, met aansluitend een discussie over het onderwerp en de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Kijk in de Agenda wanneer de volgende vertoning plaatsvindt.       

 • Posters

VCA heeft zeven verschillende posters die grensoverschrijdend gedrag van vrijwilligers in beeld brengen. Situaties die misschien ook bij jouw organisatie voor kunnen komen. Bijvoorbeeld een vrijwilliger die voor een extra klusje bij een oudere vrouw geld aanneemt. Of de vrijwilliger die de auto leent van de cliënt die hij helpt. Of de vrijwilliger die een arm slaat om een kind. De posters zijn bedoeld om de discussie op gang te brengen. Wat kan wel en wat kan niet?
Bekijk de posters en bestel ze gratis!

Zet een stap naar een veiligere organisatie

VCA biedt diverse gratis workshops aan om het onderwerp veiligheid in uw beleid op te nemen, het bewustzijn daarover binnen uw organisatie te vergroten en aan de slag te gaan om de risico’s die bij uw organisatie spelen, te verkleinen. Ook bieden wij advies op maat.

Workshops

De workshops worden door het jaar heen aangeboden via www.vcatraint.nu en kunnen ook in company worden gegeven.

 • Je hand in het vuur voor jouw vrijwilligers
  Een workshop van één dagdeel voor organisaties die werken met kwetsbare volwassenen zoals ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte, vluchtelingen. Vier keer per jaar.
 • Kinderen in veilige handen
  Een workshop van één dagdeel voor organisaties die werken met minderjarigen. De focus ligt op het voorkomen en signaleren van seksueel misbruik. Twee keer per jaar.
 • Omgangsregels maak je zo!
  Een workshop van één dagdeel voor organisaties die met alle soorten kwetsbare doelgroepen werken, met een handige methode om te komen tot goede omgangsregels. Op aanvraag.
 • Verder met veiligheid
  Een terugkommiddag voor mensen die eerder aan een workshop hebben deelgenomen, om de voortgang te evalueren en te kijken welke stappen er nog gezet kunnen worden. Twee keer per jaar.
 • In veilige handen – online training
  Deze training kunt u zelfstandig doorlopen. Je krijgt inzicht in de risico’s en leert op welke manieren je ervoor kan zorgen dat grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Meer informatie en aanmelden: www.vcatraint.nu

Advies op maat

Het veilig maken van de organisatie voor jouw cliënten, deelnemers of minderjarigen vergt voor elke organisatie een eigen aanpak. Hoe kun je draagvlak creëren bij de medewerkers en vrijwilligers? Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar? Hoe ga je om met signalen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag? Over deze en andere vragen kan een adviseur van VCA je helpen.
Interesse? Neem contact op met een organisatieadviseur! (zie hiernaast)

Meer informatie