Maaike Hermes

Maaike_HermesWeb


Aanwezig op  ma, di, do
Email  m.hermes@vca.nu
Telefoon  020-6365228 / 06-38690038
Afdeling  Organisatie Advies
Vestiging  VCA Hoofdkantoor


Ik adviseer organisaties over vraagstukken die te maken hebben met vrijwillige inzet. Ook geef ik trainingen, onder andere over het werven van vrijwilligers en leidinggeven aan vrijwilligers, en ik organiseer netwerkbijeenkomsten en andere ontmoetingen.

Ik probeer in mijn werk mensen met elkaar te verbinden die iets aan elkaar kunnen hebben en ik probeer vrijwilligersorganisaties praktisch op weg te helpen wanneer ze in hun werk vastlopen.

Als je vragen hebt over het werven, aansturen en inzetten van vrijwilligers, maar ook over de vrijwilligersverzekering, vrijwilligersvergoedingen of over het Goed Geregeld kwaliteitskeurmerk, neem dan gerust contact met mij op.

Ik ben vrijwilliger geweest bij de Kindertelefoon, als mentor voor risicojongeren, als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Fotojournalisten en in mijn eigen buurt(huis).

Bekijk de pagina Vrijwilligerswerk in Noord