CBS: Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk

14 maart 2016
VCA_Georgette_Engel_KunstWP_7W

Iets minder dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder heeft zich vorig jaar ten minste één keer ingezet als vrijwilliger, dit blijkt uit recente cijfers van het CBS. De meeste vrijwilligers zijn actief voor sportverenigingen of scholen. Voor politieke partijen melden zich naar verhouding de minste mensen als vrijwilliger.

Opleiding
Hoe actief Nederlanders zijn als vrijwilliger verschilt per bevolkingsgroep. De inzet is bovengemiddeld onder hoger opgeleiden, 35- tot 45-jarigen en ook onder ouders van thuiswonende kinderen.
Mannen meldden zich in 2015 even vaak als vrijwilliger als vrouwen. In 2012 deden nog iets meer mannen dan vrouwen vrijwilligerswerk. Vrouwen zetten zich vaker in op scholen, mannen zijn vaker actief voor de sportvereniging.
Met het stijgen van het opleidingsniveau neemt ook de inzet als vrijwilliger toe. Zo was vorig jaar onder de laagst opgeleiden bijna 33 procentactief als vrijwilliger. Bij de hoogst opgeleiden was dit met 62 procent bijna twee keer zo hoog.

Zorg en jeugdwerk
Niet alleen doen hogeropgeleiden vaker vrijwilligerswerk, ze zijn ook voor andere organisaties in de weer dan lager opgeleiden. Hoger opgeleiden zijn vaker dan lager opgeleiden actief voor school, een sportvereniging, een culturele vereniging, een vakbond of een politieke partij.
Bij vrijwilligerswerk voor een hobby- of gezelligheidsvereniging, een kerk of moskee is er minder verschil te zien tussen opleidingsniveaus. De hoogst en laagst opgeleiden zijn, ongeacht hun leeftijd, vrijwel even actief in jeugd- en buurthuiswerk en verzorging of verpleging.

Allochtonen
Bij de meeste vormen van vrijwilligerswerk zijn allochtonen en autochtonen even actief. Allochtonen doen wel minder vaak dan autochtonen vrijwilligerswerk op gebied van sport en zorg. Westerse allochtonen zijn minder vaak dan autochtonen én niet-westerse allochtonen actief als vrijwilliger voor hun kerk, moskee of andere levensbeschouwelijke organisatie.

Bron:CBS