BASTA-tafels succesvol bij armoedebestrijding

3 december 2015
pitchen

Het digitale platform BASTA (Bedrijven Amsterdam Samen Tegen Armoede) heeft in ruim één jaar 45
armoedebestrijdingprojecten op diverse manieren een steuntje in de rug gegeven met het initiatief
BASTA-tafels. Op 7 december 2015 vindt de laatste BASTA-tafel van dit jaar plaats in MoMa & Co in
Amsterdam West.

BASTA, opgericht in 2012, heeft als doel om een brug te slaan tussen mensen die in armoede leven en
het bedrijfsleven. Het digitale platform organiseert daarom sinds 2014 de BASTA-tafels, waar ter plekke
wordt gekeken welke passende hulp bedrijven kunnen bieden aan lokale projecten op wijkniveau. Vrijwilligers Centrale Amsterdam is steeds betrokken om geschikte organisaties en initiatieven te vinden.

Verbinden
Initiatiefnemer van BASTA en manager van Delta Lloyd Foundation, Marie Louise Voors: “De BASTA-tafel is een uitstekende manier om het bedrijfsleven te verbinden met organisaties en mensen die echt hulp nodig hebben. Wij zijn zeer verheugd met de behaalde resultaten. Onze ambitie om binnen anderhalf jaar in ieder stadsdeel van Amsterdam concrete hulp te bieden aan gemiddeld vijf
armoedebestrijdingsinitiatieven, is ruimschoots gehaald. We zullen de BASTA-tafels blijven organiseren
in Amsterdam maar er zijn ook vergevorderde plannen om in andere steden dit initiatief op te starten.”

Het afgelopen jaar kwamen directieleden uit het bedrijfsleven, ‘doeners’ uit het bedrijfsleven en
coördinatoren uit een wijk, een middag bij elkaar aan tafel zitten om te bepalen welke hulp zij konden
bieden om armoede in die wijk aan te pakken. Verzoeken en projecten van maatschappelijke
organisaties werden samen met VCA verzameld en kregen elk de mogelijkheid om een pitch van maximaal 1 minuut aan tafel te doen. Ter plekke werd door de directieleden bekeken welke hulpvraag op welke manier kon worden opgelost.

Gevarieerd aanbod
De hulp varieerde van vrijwilligersinzet (handen, kennis en kunde) tot materiaal (voorleesboeken, EHBO
cursus, laptops) en middelen (netwerk). Een mooi voorbeeld van een succesvol project komt uit de
BASTA-Tafel in Amsterdam Noord. Daar kreeg het project ‘Samen Kappen’ gevulde beautycases van de
HEMA zodat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een make-over en een opgeknapt CV
konden geven. Een ander voorbeeld is de door allochtone buurtbewoonsters vervaardigde producten
van het project Want it die nu te koop zijn in de souvenirswinkel van Hotel Okura.

Over BASTA
BASTA (Bedrijven Amsterdam Samen tegen Armoede) is in 2012 geïnitieerd door Delta Lloyd Foundation, een onderdeel van Delta Lloyd. BASTA is een digitaal platform waarop bedrijven laten zien op welke wijze zij een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in Amsterdam.
Bedrijven die bij BASTA zijn aangesloten zijn: Ymere, Tempo-Team, ABN AMRO, IBM, De Alliantie en Delta Lloyd. Meer informatie over de bedrijven die bij BASTA zijn aangesloten, de projecten die zij steunen en de BASTA-tafels vindt u op www.basta-amsterdam.nl