Amsterdamse vrijwilligers worden blij van …

4 december 2015

Nationale Vrijwilligersdag
Op de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december start de campagne Amsterdam bedankt: Vrijwilligers Centrale Amsterdam en acht andere Amsterdamse maatschappelijke organisaties bedanken de vrijwilligers van de stad voor hun inzet en roepen iedereen op dit ook te doen. Via www.amsterdambedankt.nl worden vrijwilligers bedankt en kan iedereen online een kaartje sturen aan een vrijwilliger uit zijn omgeving. In diverse stadsdelen zijn bedankacties en -feestjes voor vrijwilligers. Lees meer over deze acties.

Waar worden vrijwilligers blij van?
Op welke manier kunnen we vrijwilligers het beste bedanken? Om daar achter te komen hielden we een enquête en ruim vijfhonderd Amsterdamse vrijwilligers hebben deze ingevuld. We vroegen hen: waar word je als vrijwilliger blij van? Hieruit blijkt dat zij het meest blij worden van het gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan iemands welzijn of aan een maatschappelijk probleem. Op nummer twee staat Dankbaarheid van degene voor wie je het doet en op nummer drie Waardering voor mijn inzet.

Blij dat ik na jarenlang werkeloosheid, werk zoeken en solliciteren weer op een zinvolle en gewaardeerde manier bezig ben.

Elke leeftijd een andere voorkeur
In elke leeftijdsfase worden vrijwilligers blij van andere dingen. Dankbaarheid en een bijdrage leveren staan steeds op nummer één of twee. Maar wat op nummer drie en vier staat verschilt. Bij mensen van 18 tot 27 jaar valt op dat zij Nieuwe inzichten in het leven van anderen en Mezelf ontwikkelen belangrijker vinden dan mensen van andere leeftijden. Vrijwilligers van 28 tot 40 jaar vinden een goede begeleiding belangrijk en willen hun horizon verbreden. Vrijwilligers van 41 tot 55 jaar worden blij van de mogelijkheid om een cursus te volgen. Vrijwilligers van 56 – 65 jaar vinden gezelligheid met collega’s heel belangrijk en voor 66 plussers staat Meedoen in de maatschappij en Verbreding van mijn horizon hoog in het vaandel.

Ik ben gewoon blij als ik anderen weer op de rit krijg

Top 10 van zaken waar vrijwilligers het meest blij van worden:
1. Het gevoel bijdrage te kunnen leveren (62%)
2. Dankbaarheid van degene voor wie je het doet (56%)
3. Waardering voor mijn inzet (45%)
4. Verbreding van mijn horizon (42%)
5. Gezelligheid met collega’s (40%)
6. Meedoen in de maatschappij (40%)
7. Een lach (37%)
8. Mogelijkheid om cursus te volgen (36%)
9. Nieuwe inzichten in het leven van anderen (33%)
10. Mezelf ontwikkelen (32%)

I want to give back to this precious government that has done nothing but take care of me without asking anything in return.

amsterdam_logo4

 

 

 

 

Bedank ook een vrijwilliger!
• Op www.amsterdambedankt.nl kunt u een online kaartje sturen om een vrijwilliger te bedanken.
• U kunt ook een kaartje per post sturen
• Of is er een bedankactie in uw stadsdeel? Bekijk ze hier.

De partners van Amsterdam bedankt
De campagne Amsterdam bedankt is een initiatief van Vrijwilligers Centrale Amsterdam en wordt gesteund door ABC Alliantie West, Amsterdam Cares, Burennetwerk, Gilde Amsterdam, Protestantse Diaconie, ViiA, Stichting Present Amsterdam, Unie van Vrijwilligers. Lees meer over deze organisaties.

amsterdambedankt_partners