Amsterdamse Pluim: IJshockey op een slee

Nicolet kop2

Nicolette Besemer (71) besteedt ongeveer 70 uur per week aan haar vrijwilligersactiviteiten. “Ja, ik ben gek. Iedereen zegt het en ze hebben helemaal gelijk.” Een van haar leukste activiteiten is voor de Amsterdamse Pluim, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de sportvereniging die het meest open staat voor sporters met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Tekst: Karine de Wit
Foto’s: Kim Cerrone

Tijdens het interview met Nicolette Besemer, een razend scherpe dame op leeftijd die als vrijwilliger heel veel voor de stad betekent, vliegen bestuurlijke termen en namen me om mijn oren. Gelukkig neem ik alle interviews op en samen met grote vriend Google ga ik er wel uitkomen maar het illustreert tegelijkertijd een punt dat we bespreken. Hoe zwaar leunt Amsterdam op vrijwilligers? “Best zwaar,” zegt Nicolette. “Niet alleen qua tijd maar ook wat betreft de complexiteit van het werk. De gemeente vraagt soms te veel van haar vrijwilligers en dan is een professional misschien beter op zijn plaats.”

“Dit weekend mag ik alleen de krant lezen”
Toen Nicolette begon met haar vrijwillige advieswerk voor Cliëntenbelang Amsterdam leerde ze verkeers- en bouwtekeningen lezen. Voor al haar taken nu moet ze beleidsstukken kunnen lezen, begrijpen en zelf ook adviezen schrijven. Ze moet weet hebben van bestuurlijke processen, verdragen, keurmerken en wetgeving. “Hoe meer Amsterdam vraagt van haar vrijwilligers, hoe moeilijker het wordt om ze te vinden,” zegt Nicolette. Ze snapt ook wel dat niet iedereen zo gek is om er evenveel energie, tijd en betrokkenheid in te steken zoals zij doet. Want gek is ze, dat geeft ze meteen toe. Gemiddeld steekt ze zo’n zeventig uur per week in haar vrijwilligersactiviteiten en dat doet ze niet omdat ze niets beters te doen heeft of omdat ze bang is om achter de geraniums te verpieteren. Soms dwingt ze zichzelf om even stil te staan. “Dit weekend mag ik niets doen van mezelf. Alleen de krant lezen en naar de markt.”

(interview loopt door onder de foto)


Strijdig beleid

Veel van Nicolette’s taken liggen op het vlak van het verbeteren van de fysieke en sociale toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking. Zoals haar werk voor Onbeperkt West, Cliëntenbelang Amsterdam, de Wmo adviesraad West en de stedelijke verkeerscommissie. Nicolette vertelt dat er sinds 2007 één persoon in de gemeente is die twee dagen per week werkt aan de toegankelijkheid van de stad Amsterdam. De rol van de vrijwilliger om Amsterdam toegankelijker te maken is dus nog steeds hard nodig. Nicolette steekt er graag tijd in, maar ze ziet veel ruimte voor verbetering: “Het beleid is strijdig, er wordt zwaar bezuinigd op welzijnswerk. De gemeente wil de buurthuizen bemannen met vrijwilligers maar tegelijkertijd willen ze wijkgericht werken. Dus meer mensen met GGZ problematiek of een verstandelijke beperking naar de buurthuizen. En dan moeten die vrijwilligers dat gaan opvangen? Daar heb je professionals voor nodig.”

Amsterdamse Pluim
Eén van de leukste activiteiten van Nicolette is het vrijwilligerswerk bij de Amsterdamse Pluim. De Amsterdamse Pluim wordt elk jaar uitgereikt aan een sportvereniging die open staat voor sporters met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. “Ik zit in de visitatiecommissie die de genomineerde verenigingen bezoekt. Fantastisch! Ik kom op paradijselijke plekken, ontmoet fantastische vrijwilligers en mag ook nog eens mee sporten. Zo heb ik laatst op een soort slee meegedaan aan ijshockey.  Elk jaar zijn er weer heel wat nominaties om uit de kiezen en dat hebben we te danken aan één persoon: Harry Visser. Hij was 25 jaar de gouden ambtenaar in Amsterdam op het gebied van gehandicaptensport en heeft ervoor gezorgd dat er op centraal niveau en stadsdeelniveau veel aandacht is voor sporters met een beperking.”

Extra aandacht voor Amsterdammers met een beperking
Ander goed nieuws: “Amsterdam is één van de koplopers geworden voor de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarmee verplichten ze zich om extra aandacht te geven aan initiatieven die gericht zijn op het volwaardig meedoen van Amsterdammers met een beperking”, zegt Nicolette.  Het stemt hoopvol. Zeker met fenomenale vrijwilligers als Nicolette in de buurt. Ik twijfel er niet aan dat ze als een strenge juf over de schouders van de ambtenaren zal meekijken en ik wens dat we nog lang van haar betrokkenheid en energie mogen profiteren.

De Amsterdamse Pluim is nog op zoek naar vrijwilligers
Heb je interesse? Kijk dan even op hun website.