St. Unie van Vrijwilligers Amsterdam

  • 206202944
  • West
  • http://www.uvv-amsterdam.nl
 
  • Deel deze job

Onze missie is het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten in ziekenhuizen, zorginstellingen en via vriendschappelijk huisbezoek met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken”. Doelstelling Organisatie: Activiteiten ontplooien (en vasthouden) waarin de professionele hulp niet voorziet. UVV bemiddelt voor: 1. ziekenhuis- en verpleeghuiswerk 2. vriendschappelijk contact 3. clubwerk (gehandicapte)ouderen 4. hulpverlening thuis 5. ondersteuning bij ontslag uit het ziekenhuis Taakverdeling: Bestuur. Coördinatoren (tevens bestuurslid) voor de vier werktakken

Het inzetten van vrijwiligers voor boodschappenhulp, bezoek (als ook wandeling en of kleine klusjes) en begeleiding (naar zorgverleners)

Reiskostenvergoeding, introductiebijeenkomst(hapjes&drankjes), themabijeenkomsten (bijv. valpreventie, dementievriendelijkNL, reanimatietraining, EHBO), zinvol werk (door bijdrage welzijn van een andere Amsterdamse burger), eindejaarsbijeenkomst (kleine catering en cadeaubon voor alle vrijwilligers)

Contact Form

Locatie