AMSTA KARAAD

  • 020-5890189
  • West
  • http://www.amsta.nl
 
  • Deel deze job

Overdag gaan de bewoners naar de dagbesteding of naar school. En in de vrije tijd is er -zoals voor alle Amsterdammers- veel mogelijk. Wie zonder begeleiding kan reizen, bijvoorbeeld met de Stadsmobiel, kan deelnemen aan de clubs of activiteiten waar hij of zij zich bij thuis voelt. Voor wie dat niet kan, worden er op onze dagbbestedingslocatie aan de Overtoom regelmatig diverse alternatieven aangeboden: de soos of de disco, de hobbyboerderij en de speciale speeltuin.
Daarnaast worden er het gehele jaar door allemaal gezellige activiteiten georganiseerd, zoals een darttoernooi, een playbackshow, carnaval en nog veel meer. Mensen met een verstandelijke beperking hebben dezelfde wensen in het leven als ieder ander. Een fijne plek om te wonen, vrienden en een zinvolle tijdsbesteding. Alleen hebben zij bij de realisatie van hun wensen vaak hulp nodig. Amsta Karaad biedt ondersteuning en begeleiding op maat.
Bij Amsta Karaad helpen we onze cliënten hun persoonlijke woon- en leefwensen vorm te geven. We doen dat in heel Amsterdam, met een variatie aan woonvormen, ambulante ondersteuning en dagbesteding. Amsta Karaad is er voor iedereen, ook voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking of mensen die naast hun beperking nog lichamelijke of psychiatrische problemen hebben.
Bij Amsta Karaad staat de cliënt centraal; we passen de zorg en ondersteuning aan op wat hij of zij zelf kan. De wensen en mogelijkheden van de cliënten zijn uitgangspunt van de begeleiding. Onze ervaren professionals, waaronder persoonlijk begeleiders, gedragswetenschappers en gespecialiseerde artsen, werken in onze locaties of bij de cliënten thuis. Voor de ambulante zorgverlening werkt Amsta Karaad nauw samen met diverse maatschappelijke organisaties.
We willen graag dat jij je thuis voelt bij Amsta, als vrijwilliger. Wat kun je verwachten van Amsta als werkgever? Onze vier kernwaarden zijn; professioneel, praktisch, persoonlijk en liefdevol en vormen bij alles het uitgangspunt.

Contact Form

Locatie