Aan de slag met bewoners AZC

volunteerwork (4)

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. VCA doet dit samen met het COA, de gemeente Amsterdam en diverse maatschappelijke organisaties in Amsterdam.

Aan de slag Amsterdam

Laagdrempelig

Bewoners van het AZC Willinklaan worden uitgenodigd om eenmalig of vaker mee te doen aan een vrijwilligersactiviteit, waar ook andere vrijwilligers aan meedoen. Hiermee proberen we het voor de bewoners laagdrempelig te maken om mee te doen. Het doel is dat zij de stad leren kennen, hun Nederlands oefenen en andere Amsterdammers ontmoeten. Ook willen we statushouders die al in de stad wonen als vrijwilliger betrekken bij de activiteiten, zodat zij als maatje kunnen optreden. De activiteiten zelf moeten zonder al te veel uitleg gedaan kunnen worden, niet afhankelijk zijn van de bewoners, en Nederlands spreken moet niet vereist zijn.

Klussen

Het soort klussen dat we aanbieden is:

  • Koffie en thee schenken in een zorgcentrum tijdens een gezellige middag met muziek.
  • Meehelpen met boodschappen doen, tafels dekken, koken, serveren en afwassen.  Bij Resto Van Harte.
  • Wieden, oogsten, water geven in een stadstuin.

Meedoen?

Heeft jouw organisaties geschikte activiteiten voor deze groep mensen? Zou je af en toe een groepje kunnen ontvangen? Neem dan contact op met Caroline Borst.

Facebook

Op de Facebookpagina Aan de Slag Amsterdam communiceren we over de klussen voor bewoners van het AZC en kun je zien wat de bewoners ervan vonden. Like deze pagina!

Amsterdam is één van de 25 gemeentes die hierin ondersteund worden door Pharos. Pharos voert dit traject uit in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds.