Aan de slag met bewoners AZC

volunteerwork (4)

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. VCA doet dit samen met het COA, de gemeente Amsterdam en diverse maatschappelijke organisaties in Amsterdam.

Aan de slag Amsterdam

Laagdrempelig

Bewoners van het AZC Wenckebachweg worden uitgenodigd om eenmalig of vaker mee te doen aan een vrijwilligersactiviteit, waar ook andere vrijwilligers aan meedoen. Hiermee proberen we het voor de bewoners laagdrempelig te maken om mee te doen. Het doel is dat zij de stad leren kennen, hun Nederlands oefenen en andere Amsterdammers ontmoeten. Ook willen we statushouders die al in de stad wonen als vrijwilliger betrekken bij de activiteiten, zodat zij als maatje kunnen optreden. De activiteiten zelf moeten zonder al te veel uitleg gedaan kunnen worden, niet afhankelijk zijn van de bewoners, en Nederlands spreken moet niet vereist zijn.

Klussen

Deze klussen worden in september aangeboden:

  • Amstelring De Venser: koffie en thee schenken tijdens een gezellige middag met muziek. Elke woensdagmiddag van  13 tot 16.30 uur.
  • Resto van Harte: meehelpen met boodschappen doen, tafels dekken, koken, serveren en afwassen. Elke donderdag van 14 tot 20 uur. Locaties West en Oost.
  • Stadstuin Ubuntu: wieden, oogsten, water geven. Elke dinsdag van 10 tot 14 uur.

Meedoen?

Heeft uw organisaties geschikte activiteiten voor deze groep mensen? Zou u af en toe een groepje kunnen ontvangen? Neem dan contact op met Caroline Borst.

Facebook

Op de Facebookpagina Aan de Slag Amsterdam communiceren we over de klussen voor bewoners van het AZC en kunt u zien wat de bewoners ervan vonden. Like deze pagina!

Amsterdam is één van de 25 gemeentes die hierin ondersteund worden door Pharos. Pharos voert dit traject uit in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds.