18 april – Bijeenkomst: Vrijwilligers in de knel

28 maart 2019
vrijwilligers in de knel site

Er is een stijgende vraag naar vrijwilligers met professionele eigenschappen.
Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die vrijwilligerswerk willen doen.
Hoe verhouden deze twee zaken zich tot elkaar? Hoe zorgen we dat vrijwilligerswerk toegankelijk blijft voor iedereen?

Samen met Kennisnetwerk Amsterdam organiseren wij op donderdag 18 april de bijeenkomst ‘Vrijwilligers in de knel’, waarvoor we je van harte uitnodigen. We gaan hier met mensen uit het veld en uit het publiek in gesprek en komen tot mogelijke oplossingen. Met o.a. bijzondere gastspreker Tom Kniesmeijer, toekomstpsycholoog. Hij zal een toekomstschets geven over vrijwilligerswerk in de participatiemaatschappij. Spreekt dit thema je aan? Je bent van harte welkom! (zie details onderaan)

Professionaliteit versus participatie:

Vrijwilligers zijn nog meer dan voorheen de ruggengraat van de stad. Bewonersinitiatieven bestaan uit vrijwilligers, zorginstellingen kunnen niet zonder vrijwillige inzet en ook talloze musea zouden niet bestaan zonder vrijwilligers. Vrijwillige vrijwilligerscoördinatoren sturen andere vrijwilligers aan en de professionalisering van de vrijwilliger lijkt een feit. Aan de andere kant wordt vrijwilligerswerk ook ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te krijgen. Participeren kun je leren met vrijwilligerswerk.
Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?


Wanneer?  Donderdag 18 april

Tijd
:  Inloop: 15.30 uur; Start: 16.00 uur; Borrel: 17.30 uur.

Locatie: Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26

Gespreksleider:
Henriette van der Meij, directeur Vrijwilligers Centrale Amsterdam


Aanmelden? Stuur een mailtje naar info@kennisnetwerk-amsterdam.nl