15 mei – Voorjaarsbijeenkomst voor maatschappelijk dienstverleners

3 april 2019
priscilla-du-preez-697316-unsplash

Graag attenderen we je op de voorjaarsbijeenkomst die de Belastingdienst organiseert voor maatschappelijk dienstverleners. Er wordt samen teruggekeken op de aangiftecampagne 2018 en daarna kun je deelnemen aan twee workshops.

Er is keuze uit deze workshops (meer informatie vind je onderaan dit bericht):

Wanneer?

Woensdag 15 mei – Amsterdam – Belastingkantoor, Kingfordweg 1
Tijd: 9.30 uur – 12.15 uur.
* Geldige legitimatie is verplicht

Aanmelden?

Mail vóór 26 april naar maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl.
–> Vermeld hierin je naam, telefoonnummer, voor welke organisatie je werkt en dat je naar de bijeenkomst in Amsterdam komt (er zijn ook bijeenkomsten elders in het land).
Een collega meenemen kan (max. 2 personen per organisatie) – zet dan ook het mailadres en het telefoonnummer van de collega in de mail.


Aanvullende info workshops

Er zijn twee workshoprondes. Bij binnenkomst kun je ter plekke twee workshops kiezen. Het is niet mogelijk om van tevoren per e-mail aan te geven welke workshops je wil volgen.
Je kunt kiezen uit deze drie thema’s:

  • Hoe geef je de juiste hulp en ondersteuning aan iemand met een lichte verstandelijke beperking? (door Stichting MEE NL)

Nederland telt momenteel circa 2.1 miljoen mensen die zwakbegaafd zijn of een lichte verstandelijke beperking hebben. Door een vroegtijdige herkenning van de juiste taal en tools kan iemand met een lichte verstandelijke beperking makkelijker meedoen in de maatschappij. Deze workshop geeft handvatten hoe je een beperking kunt herkennen en hoe je de communicatie met mensen met een lichte verstandelijke beperking kunt verbeteren. In gesprek met een ervaringsdeskundige krijg je meer inzicht en een aantal praktische tips die je direct kunt toepassen in je dagelijkse werksituatie.

2,5 miljoenen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven (denk aan: het vinden van werk, gezond leven en je geldzaken regelen). Taal maakt mensen dus sterker. In deze workshop neemt een projectleider van Stichting Lezen & Schrijven je mee in de beleving van een laaggeletterde, hoe je een laaggeletterde kunt herkennen en betere dienstverlening kunt bieden.

De workshop is gericht op het herkennen en oplossen van zorgverzekeringsschulden. Als hulpverlener kun je daardoor aansturen op het voorkomen van aanmelding als wanbetaler of het sneller uitstromen uit de regeling. Na deze training weet je alles over:
* Het incassoprotocol van zorgverzekeraars
* Het voorkomen van aanmelding als wanbetaler bij het CAK
* Het afmelden als wanbetaler
* De meest recente wijzigingen in de regeling wanbetalers

Foto: Priscilla Du Preez / Unsplash