Menu

Onkostenvergoeding

Algemeen_Beeld_3

Ook als vrijwilliger maak je soms onkosten bij de uitvoering van je vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, telefoonkosten of kinderopvang.

Maak afspraken

Spreek met de organisatie af welke onkosten vergoed kunnen worden. Sommige organisaties vergoeden alleen de reiskosten, anderen geven een vast bedrag per keer dat je komt werken. Organisaties zijn niet verplicht tot het vergoeden van onkosten.

Maximale bedragen

Let er op dat je niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag volgens de Belastingdienst aan onkostenvergoeding ontvangt. Indien je een uitkering ontvangt van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), geldt een ander maximum aan onkostenvergoeding.

De Belastingdienst

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 150,- per maand, tot een maximum van € 1500,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord. Hier hoeft dus geen belasting over betaald te worden. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 4,50 per uur ontvangen, en jongeren tot 23 jaar € 2,50 per uur.

Zodra de vergoeding boven deze bedragen uitkomt, moet je het gehele bedrag met bonnen aan kunnen tonen, dus ook de eerste € 1500,-. Kan je dit wel, dan hoeft er alsnog geen belasting betaald te worden over de vergoeding. Kan je dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als inkomen en wordt er belasting over geheven.

De Belastingdienst kijkt ook naar vergoedingen in natura. Een lunch die je krijgt aangeboden en die terug te vinden is in de financiële administratie, wordt gezien als een onkostenvergoeding in natura en wordt dus meegerekend.

DWI

Heb je een WWB uitkering van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), dan gelden niet de maximale bedragen aan onkostenvergoeding van de Belastingdienst. Aantoonbare kosten – treinkaartjes, een gespecificeerde telefoonrekening – mogen altijd vergoed worden. DWI stelt hieraan geen maximum.

Krijg je een vaste onkostenvergoeding, zonder dat de gemaakte kosten worden aangetoond? Dan geldt een maximumbedrag van € 95,- per maand tot € 764,- per jaar. Alles wat je meer ontvangt dan je volgens DWI mag ontvangen, wordt als inkomen verrekend met je uitkering.

Ben je nog geen 27, dan wordt de vergoeding altijd ingehouden op je uitkering.

Lees hierover op de website van DWI