Menu

Contacten bij gemeente

Algemeen_Beeld_4

Heeft u een contact bij de gemeente nodig? Hier vindt u een lijst met namen van ambtenaren die het vrijwilligerswerk in hun portefeuille hebben.

Gemeente Amsterdam
Dienst Wonen Zorg en Samenleven
(DWZS)
Adrian Goemans
a.goemans@amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam 
Dienst Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)
Patrick Snoek
020-552 27 66
p.snoek@dmo.amsterdam.nl

Amsterdam Centrum
Naima Loukili
020-552 43 24
n.loukili@amsterdam.nl
www.centrum.amsterdam.nl

Amsterdam Noord
Ingrid Viskil
020-634 96 92
i.viskil@noord.amsterdam.nl
www.noord.amsterdam.nl

Amsterdam Nieuw West
Marianne Asselbergs (vrijwilligersbeleid professionele organisaties)
06- 13801385
m.asselbergs@amsterdam.nl

Merijn Coumans (vrijwilligersorganisaties en -activiteiten)
m.coumans@nieuwwest.amsterdam.nl
www.nieuwwest.amsterdam.nl

Amsterdam Oost
Dianne Geerds
020-2535579
d.geerds@oost.amsterdam.nl
www.oost.amsterdam.nl

Amsterdam West
Gerda Sordam
020 – 2530251
g.sordam@west.amsterdam.nl
www.west.amsterdam.nl

Amsterdam Zuid
Richard Schimmelpennink
020 252 1775
r.schimmelpennink@zuid.amsterdam.nl
www.zuid.amsterdam.nl

Amsterdam Zuidoost
Tanya Zwart
t.zwart@zuidoost.amsterdam.nl
020-2525000
www.zuidoost.amsterdam.nl